Fase 1: Fase inicial. Creences sobre el nivell esperat en la producció oral de l’alumnat

Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Identificar els trets distintius de l’expressió i interacció oral als nivells bàsic, intermedi, avançat i C1
  • Contrastar creences amb objectius expressats al currículum de les EOI.

Activitats

  • Activitat 1: Quines són les nostres creences sobre el que ha d’assolir un alumne al final de cada nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1)?
  • Activitat 2: On se situen les nostres creences en el currículum de les EOI?
  • Activitat 3: On rau la diferència entre un nivell i un altre en el currículum de les EOI?
  • Activitat 4: Què afegeix cada nivell respecte de l’anterior pel que fa a l’expressió i interacció oral?