Activitat 4. Què afegeix cada nivell respecte de l’anterior?

ObjectiusAquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Conscienciar-se i familiaritzar-se amb el currículum de les EOI.

Descripció Us proposem un exercici per fer visibles les diferències entre un nivell i el següent pel que fa als objectius per destreses de l’expressió i la interacció oral.Orientacions de treball1. Formeu parelles o petits grups.A partir del material que es lliura amb els objectius per destreses de l’expressió i la interacció oral procedents del Decret 4/2009, trobeu què afegeix cada nivell respecte a l’anterior.

2. Poseu en comú les diferències que hagueu trobat i consensueu un únic document.Materials