Activitat 3. On rau la diferència entre un nivell i un altre en el currículum de les EOI?

Objectius Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Prendre consciència dels matisos que diferencien un nivell del següent a partir de la lectura de l’apartat “Organització i finalitat” del nivell bàsic, intermedi i avançat del currículum d’EOI (DECRET 4/2009) i “Definició de nivell” del currículum de C1 (Resolució 1365/2012).

Descripció Us proposem un exercici per aprofundir en el vostre coneixement del currículum.Orientacions de treball


1. En parelles o petits grups. A partir del material que es lliura amb la finalitat/definició de cada nivell procedent del currículum d’EOI (Decret 4/2009 i Resolució ENS/1365/2012), identifiqueu les paraules clau que marquen la diferència entre un nivell i l’altre.

2. Poseu en comú les paraules clau que heu seleccionat.Materials