Activitat 1. Quines són les nostres creences sobre el que ha d’assolir un alumne al final de cada nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1)?

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Fer aflorar creences sobre la qualitat de l’expressió i la interacció oral dels alumnes al final dels nivells bàsic, intermedi, avançat i C1.
  • Compartir les creences amb els companys.

 Descripció Us proposem debatre sobre el nivell d’assoliment dels alumnes al final dels nivells bàsic, intermedi, avançat i C1.Orientacions de treball


1. Debateu en parelles sobre el nivell d’assoliment dels alumnes al final dels nivells bàsic, intermedi, avançat i C1 a partir de la pregunta següent:

  • Pel que fa a l’expressió i la interacció oral, què espereu que sàpiga fer un alumne al final del nivell bàsic, intermedi, avançat i C1?

2. Poseu-vos d’acord en 4 o 5 trets distintius (brainstorming) per a cada nivell (bàsic, intermedi, avançat i C1).


3. Recolliu els trets acordats en el pòster corresponent al nivell que se us assigni.


4. Exposeu els pòsters a la resta de companys de manera que tothom pugui llegir els que hi heu escrit.


5. Presenteu el vostre pòster.


6. Compartiu i debateu els trets que han recollit els companys en els pòsters respectius. Us podeu fer les següents preguntes:

  • Coincidiu amb els companys? Si no és així, per què?
  • El que s’ha recollit en els pòsters, és una bona “radiografia” de l’alumne que es troba al final de cadascun dels nivells?
  • Hi afegiríeu o eliminaríeu algun dels trets distintius recollits en els pòsters? Quins? Consensueu entre tots el que afegiríeu o eliminaríeu.Materials


Document per a la carpeta de formació