Estratègies de resolució de problemes, estratègies per educar la resolució de problemes


Situem-nos!

Als dos primers blocs hem tractat el tema dels continguts en la resolució de problemes i, en particular, el dels processos. També ens hem centrat en les investigacions i exploracions i en alguns aspectes relacionats amb el paper del mestre. Ara parlarem sobre estratègies de resolució de problemes i sobre el que significa treballar en un ambient de resolució de problemes.

Què ens proposem en aquest bloc?

Per facilitar la descoberta d’estratègies de resolució de problemes ens és útil ser conscients del que fem nosaltres a l’hora de resoldre’ls. Una primera part del bloc s’orientarà en aquest sentit.

Per altra banda, és convenient que ens interroguem sobre si la metodologia que fem servir quan treballem la resolució d’un o uns problemes en particular pot impregnar la resta d’activitats matemàtiques que proposem a l’aula, passant, d’aquesta manera, a treballar en un ambient de resolució de problemes.

Com ho farem?

Les tres activitats d’aquest bloc són força diferents entre si:

  • A la primera, analitzarem diferents models d’esquemes de resolució de problemes, tot mirant si nosaltres seguim, ni que sigui de forma inconscient, alguns dels models proposats. També mirarem si ens poden ser útils a les nostres aules.
  • La segona activitat convida a fer un pas endavant i considerar la possibilitat de treballar en un ambient de resolució de problemes, tot mirant els avantatges i els inconvenients que ens pot portar aquest canvi d’enfocament.
  • A la tercera, farem una mirada a possibles fonts de recursos per treballar en aquesta línia.Activitats

  • Activitat 1. Estratègies de resolució de problemes
  • Activitat 2. Treballar en un ambient de resolució de problemes
  • Activitat 3. On podem trobar materials