Activitat 3. On podem trobar materials


Activitat individual, en petit grup i en gran grupPresentar algunes possibles fonts amb propostes d’activitats en la línia plantejada en aquest itinerari de formació.


 Descripció El material de formació que acompanya l’activitat té una llista de webs (portals, amb applets, blocs) on es poden trobar activitats i propostes per treballar en un ambient de resolució de problemes. També hi ha alguna informació complementària com, per exemple, publicacions.

Us demanem que us repartiu alguns dels webs de la llista i que, per exemple per parelles, els visiteu i anoteu algun petit comentari en el full de treball sobre les característiques del lloc i el grau de servei que us pugui fer.

Finalment es pot fer una breu posada en comú.Documents d'entrada


Document d'entrada