Activitat 2. Treballar en un ambient de resolució de problemes


Activitat individual i en gran grup


 Objectius
Incorporar les formes d’actuar pròpies de la resolució de problemes a les activitats habituals a l’aula.

 Descripció És convenient que la metodologia pròpia de la resolució de problemes que hem anat desgranant al llarg de l’itinerari es vagi generalitzant a la resta d’activitats d’aula.

En aquesta activitat presentem vuit formes d’intervenció que podrien estar incorporades en el dia a dia a l’aula, independentment que l’activitat que es faci sigui o no de resolució de problemes. Proposem, en primer lloc, que cadascú reflexioni individualment sobre fins a quin punt les té incorporades. Trobareu la relació al primer full de treball que acompanya l’activitat on es demana que s’assenyali si “ja es fa”, si “es pot fer més” o si “no es veu clar fer-la”.

Aquesta reflexió ha de servir per ajudar a prendre decisions sobre com es pot anar incorporant al centre la idea d’introduir aquesta metodologia, no només quan resolem un problema, sinó crear un ambient de resolució de problemes a l’aula en qualsevol altra activitat.

Per ajudar en aquesta presa de decisions trobareu el segon full de treball on s’han recollit una sèrie de frases entorn a aquest tema. Parlar de l’acord o el desacord amb cadascuna d’elles pot ajudar a teixir el consens necessari per incorporar aquesta forma de treball al centre.

Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació
Document per a la carpeta de formació: Presa de decisions sobre el treball en un ambient de resolució de problemes (emplenat)