Activitat 4. Explorem i investiguem a l’aula


Activitat individual i en gran grup


En aquesta activitat experimentarem a l’aula una exploració o una investigació i farem una valoració posterior que es compartirà amb tot el grup.


 Descripció Us proposem que trieu un problema dels que hem anomenat exploracions o investigacions. Podeu preparar-ne un vosaltres, triar qualsevol dels que heu vist fins ara en diferents moments, cercar alguna activitat de l’ARC o provar amb alguns problemes dels que us proposem al material de formació que acompanya aquesta activitat.

És aconsellable que primer intenteu resoldre’l i preveieu aspectes de gestió de l’aula (es treballarà en grup? caldrà preparar material manipulable, TAC…?). També que penseu en el vostre model d’intervenció a partir del que hàgiu acordat a l’activitat anterior.

Un cop feta l’experimentació a l’aula, i tal com s’ha fet en el bloc 1, haureu de valorar alguns aspectes sobre aquesta experimentació seguint el guió que proposa el full de treball Valoració del problema experimentat. Després els podeu posar en comú i prendre alguns acords.Documents d'entrada


Document d'entrada

Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació: Acords sobre exploracions i investigacions (emplenat)