Activitat 2. La resolució de problemes, un viver on fer créixer competències


Activitat en petit grup


Prendre consciència del paper de la resolució de problemes com un espai en el qual creixen conjuntament i de manera interrelacionada les competències pròpies de la resolució de problemes i la resta de competències.


 Descripció La resolució de problemes és un important context d’aprenentatge en el qual, a l’hora que l’alumnat va desenvolupant aquestes competències, en posa en joc altres que, en aquest context, prenen sentit..

Hi ha un material de formació que planteja aquesta interrelació amb la intenció d’ajudar a prendre’n consciència.

També trobareu un full de treball on es proposa que, per grups, s’intenti relacionar la resta de competències amb les tres més pròpies de resolució de problemes.

Us recomanem que intenteu fer primer la tasca que es demana al full de treball i que llegiu el material de formació després d’haver-hi pensat una mica tot fent-la.

Fixeu-vos finalment en si hi ha alguna competència que no heu relacionat amb cap de les que desenvolupen la resolució de problemes i quines heu relacionat en més d’una ocasió.

Aquesta activitat us facilitarà la construcció d’una idea de resolució de problemes rica i fèrtil per a la educació matemàtica.