Activitat 1. Explorem, investiguem


Activitat en petit grup i en gran grup


Entrar en contacte amb problemes consistents a explorar o investigar, per tal de facilitar l’anàlisi del que aporten i valorar com es poden ampliar al ventall de problemes que plantegem a l’aula.


 Descripció Us proposem que us agrupeu de manera que els grups no siguin molt nombrosos, unes 3 o 4 persones per grup, i escolliu una de les propostes que es fan:

  • Calcular amb parells i senars
  • Regularitats a la taula dels nombres del 0 al 99
  • Tallar i multiplicar
  • Plecs

En aquest cas es tracta, en primer lloc, que sigueu vosaltres els que visqueu l’experiència i la pugueu valorar. Podeu escollir, per tant, l’activitat que us interessi més.

Trobareu les activitats descrites en un full de treball que podreu utilitzar per fer-hi les anotacions que cregueu oportunes.

Una vegada realitzada l’activitat intercanvieu impressions amb la resta de grups abans de contestar les preguntes de valoració que trobareu també en el full de treball corresponent.