Continguts i problemesSituem-nos!

Una vegada acabada la fase de planificació, quan ja hem fet una mirada general sobre la resolució de problemes entrarem a treballar alguns aspectes més concrets.

Què ens proposem en aquest bloc?

 • Valorar de quina manera treballar els exercicis i problemes com ho fem tradicionalment pot conduir a una visió molt determinada de què són i com són les matemàtiques.
 • Mirar el paper que poden fer els continguts en la resolució de problemes i valorar la rellevància de la incorporació dels processos també com a continguts a treballar.
 • Conèixer i experimentar alguns models d’activitats de resolució de problemes que atenen alguns dels aspectes esmentats anteriorment.Com ho farem?

 • Començarem l’activitat analitzant alguns dels problemes que treballem a l’aula habitualment i valorarem algunes de les seves característiques.
 • Mirarem quins papers pot jugar la resolució de problemes per al tractament dels continguts i dissenyarem alguns exercicis.
 • Tenint en compte que la “resolució de problemes” és un dels quatre processos dels quals parla el currículum veurem de quina manera podem incorporar els altres tres en el treball amb problemes.
 • Farem una experimentació a l’aula seguint el guió d’unes activitats preparades i valorarem com han funcionat a classe.

Activitats

 • Activitat 1. Mirem alguns problemes
 • Activitat 2. Problemes i continguts
 • Activitat 3. Ampliem la idea de "contingut"
 • Activitat 4. Portem una activitat a l'aula