Fase 2: Fase de planificació
Durada orientativa de la fase: 5 hores
Fem una mirada global a la resolució de problemes

Convé que, per iniciar la feina, es parteixi del que s’ha fet fins aquest moment entorn del tema. Serà bo tenir presents els aspectes següents:

  • Quina és la inquietud que com a professorat tenim sobre el tema? Quina percepció tenim com a grup sobre què s’ha aconseguit o el que s’ha d’aconseguir? Què cal millorar?

  • Què diuen els documents de centre sobre el tractament de la resolució de problemes?

  • Què demana el currículum?

Per situar-nos realitzarem tres activitats per fer una mirada global sobre la resolució de problemes. En finalitzar-les, hauríem d’haver començat a parlar de què pensa el grup sobre aquest tema i conèixer quin és l’enfocament que en fa el currículum.

El primer pas consistirà a veure unes possibles tipologies de “problemes” i classificar alguns exemples en cadascuna de les tipologies.

A continuació treballarem un problema matemàtic i farem algunes reflexions sobre el seu plantejament i solució.

També farem una mirada al document Competències bàsiques de l'àmbit matemàtic. Identificació i desplegament a l’educació primària per veure quines competències s’associen a la resolució de problemes.

A partir del que s’hagi vist en aquestes tres activitats modificarem, si cal, els objectius generals de l’itinerari de formació per ajustar-los a la nostra situació concreta de centre.