Activitat 2. Una investigació geomètrica


Activitat en petit grup i en gran grup.


 Objectius
Ens proposem treballar un problema d’investigació per familiaritzar-nos amb aquest tipus d’activitat i fer unes primeres reflexions a partir de la seva resolució.


 Descripció
La primera part de l’activitat consisteix a posar-nos a nosaltres mateixos en situació de resoldre un problema sobre construcció de quadrilàters amb quatre peces triangulars idèntiques.

A la segona part, primer individualment o en petit grup i després amb tot el grup, reflexionarem sobre alguns aspectes relacionats amb la seva resolució: sobre la seva complexitat, els possibles entrebancs que hagin pogut sortir, les sensacions que hem tingut en resoldre’l, etc.