Fase 1: Fase inicial
Durada orientativa de la fase: 2 hores

Objectius

 • Conèixer aspectes rellevants de la resolució de problemes en l'ensenyament de les matemàtiques que poden ser útils a classe i reflexionar-hi conjuntament.

 • Encaminar canvis metodològics per avançar vers un treball més potent en un ambient de resolució de problemes a partir de l’experimentació a l’aula.

 • Facilitar l’acord de l’equip de persones que participa en la formació per donar coherència a l’actuació del centre en aquest tema.

Podeu consultar els esquemes que trobareu al document Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats, on es descriu l’organització general de la formació.

En primer lloc es presenten les quatre fases en què es divideix l’itinerari:

 1. Fase inicial
 2. Fase de planificació
 3. Fase de construcció i experimentació
 4. Fase final

Per a cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i es detallen els tipus de materials de què es disposa:

 • Documents per a la carpeta de formació
 • Material de formació
 • Fulls de treball

També s’indica que s’anirà construint una carpeta de formació que deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase de construcció i experimentació que es divideix en tres blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació a l’aula. Cada experimentació té tres fases que es concreten en tres activitats successives:

 • Planificació
 • Intervenció a l’aula
 • ValoracióAutodiagnosi

Abans de començar, escriu en un paper la teva resposta a les preguntes següents:

 • Quin és el grau de satisfacció sobre l’èxit en la resolució de problemes a la teva classe?

 • Creus que els problemes s’han d’utilitzar sobretot per veure com s’apliquen els continguts de manera pràctica?

 • Penses que treballeu una tipologia prou variada de problemes?

 • Consideres que ha de canviar aquest aprenentatge per adaptar-se a les necessitats de la societat actual?

 • Si és així, per què imagines que costa tant fer canvis en aquest tema?

Aquest és un document privat, guarda’l personalment. En acabar el treball que proposa l’itinerari tindràs l’oportunitat de reprendre-ho de nou i fer una valoració personal del progrés realitzat.