Fase 3: Fase de construcció i experimentació
Durada orientativa: 20 hores

Amb aquesta fase entrem en el nucli del treball de l'itinerari. Els blocs que la componen tenen un fort contingut metodològic:

  • Es fa una aproximació al treball dels processos en el marc de la resolució de problemes de geometria.
  • S'avança cap a un enfocament més competencial en el treball geomètric a l'ESO.
  • S'impulsa una major presència del material manipulable i dels programes de geometria dinàmica (en concret el GeoGebra) a la classe de geometria.

En diversos moments al llarg de la fase s'experimenten propostes concretes a l'aula (es dissenyen, es porten a classe i es valoren) i s'assoleixen uns acords inicials per impulsar canvis metodològics que es consolidin en el temps.