Geometria amb material manipulable


Situem-nos!

En els blocs anteriors hem centrat la nostra atenció en els processos i la seva presència en els problemes i en alguns aspectes metodològics. Ara posarem l’accent en un d’aquests aspectes: l’ús de material manipulable.

Què ens proposem en aquest bloc?

Veure la importància del material manipulable en l’aprenentatge de la geometria i arribar a acords de departament que consolidin el seu ús al llarg de l’ESO.

Com ho farem?

En primer lloc explorarem exemples d’ús de material manipulable. Després ens endinsarem en un exemple concret que permet incorporar diversos tipus de materials manipulables i analitzarem les diverses solucions aportades. Tot seguit dissenyarem, experimentarem a classe i valorarem una activitat pròpia feta amb material manipulable. Acabarem el bloc intentant arribar a acords conjunts sobre l’ús d’aquests materials a l’ESO.

Activitats

  • Activitat 1: Exploració de materials manipulables
  • Activitat 2: Anàlisi de diferents propostes de material manipulable en un exemple concret
  • Activitat 3: Planificació i experimentació d'una activitat amb material manipulable
  • Activitat 4: Valoració de l'experimentació