Activitat 2. Anàlisi de diferents propostes de material manipulable en un exemple concret


Activitat en petit grup.Activitat en gran grup.Buscar i seleccionar material manipulable senzill que pugui anar bé per a una activitat concreta.


 Descripció Per entrar en contacte amb diferents materials realitzarem una activitat sobre seccions d’un cub i explorarem les possibilitats que ofereix cada material.

Els cubs necessaris per treballar els podem construir de diverses maneres:

  • amb cartolina a partir del desplegament del cub o a partir de quadrats i cinta adhesiva on dibuixarem les diferents seccions,
  • amb plàstic transparent i cinta adhesiva on es pot dibuixar amb un retolador de pissarra blanca,
  • amb escuradents i plastilina on podem representar les seccions amb un cordill o un fil de llana,
  • amb materials comercials,Cada membre del grup de formació triarà un o dos d’aquests materials (o d’altres) per fer un cub i així disposarem de cubs construïts de formes diferents.

Una vegada tenim els cubs fets, l’activitat que us proposem és que experimenteu sobre les diferents seccions del cub tallant-lo paral·lelament a la taula i posant-lo en diverses posicions:

  • recolzat sobre una cara,
  • dret sobre una aresta,
  • dret sobre un vèrtex. Seccions del cub

Disposeu del material de formació Seccions del cub amb aquesta mateixa imatge.

El treball d’exploració sobre les seccions en cadascun dels cubs s’ha de fer amb un doble objectiu: fer l’exploració matemàtica i la didàctica.

Si us ho estimeu més es pot treballar una pregunta diferent sobre seccions. Per exemple, buscar diferents seccions que tallin el cub just en dues parts iguals.

Com a part final de l’activitat emplenarem el full de treball Materials per experimentar les seccions del cub amb la llista d’aquests materials i tots els que puguem recopilar. La columna que s’encapçala amb “qui els construeix“ fa referència a si el material el pot fer l’alumnat o bé si el pot portar el professor/a, si és que se’n disposa en el departament de matemàtiques.Documents d'entrada

Document d'entrada