Activitat 1. Exploració de materials manipulables


Activitat individual.Activitat en gran grup.Observar què aporta el material manipulable i la manipulació a l’aprenentatge de la geometria.


 Descripció


  1. Per començar llegiu les paraules que Pere Puig Adam i Julio Rey Pastor (material de formació) adreçaven, ja fa més de 80 anys, a l’alumnat i que podeu trobar al pròleg d’Elementos de geometría intuitiva.
  2. Per veure uns bons exemples de material manipulable us proposem visionar uns vídeos de la llicència d’estudis d’Anton Aubanell (http://goo.gl/EHyIA).
  3. Busqueu també activitats a l’ARC amb el descriptor “material manipulable”.Reflexioneu entorn de les preguntes següents i poseu en comú amb el grup les vostres reflexions:

  • Avui en dia, com completaríem la llista de materials de Puig Adam i Rey Pastor? Com substituiríem o completaríem alguns dels materials esmentats amb materials actuals, tangibles i/o digitals?
  • Com implementar aquests exemples a les nostres classes? Com adaptar-se a la quantitat i a les característiques del nostre alumnat?
  • Què pot aportar de més el material manipulable respecte a altres recursos?

Document d'entrada

Documents d'entrada