Com podem fer una geometria més competencial?


Situem-nos!

Al bloc anterior hem treballat sobre la incorporació dels processos (resolució de problemes, raonament i prova, comunicació i representació i connexions) com una forma d’enriquir el disseny i la forma de portar a terme les activitats de geometria a l’aula.

Què ens proposem en aquest bloc?

Reflexionar sobre alguns aspectes de la nostra metodologia i els recursos que emprem pel desenvolupament del treball en geometria a les nostres classes.

A partir d’aquestes reflexions intentarem prendre unes primeres decisions sobre la gestió docent per a afavorir l’aprenentatge dels blocs d’espai i forma i de mesura del currículum.

Com ho farem?

En primer lloc, a partir d’un qüestionari, reflexionarem i contrastarem les nostres valoracions sobre diferents aspectes relatius a quan i com treballem la geometria.

Continuarem fent una mirada breu per diferents fonts de recursos que podrem utilitzar en el futur i entre les que triarem i compartirem amb l’equip algunes propostes que hagin despertat el nostre interès. També farem una ullada ràpida a contextos de l’entorn que ens poden proporcionar situacions per treballar la geometria i la mesura a l’aula.

Acabarem aquest bloc construint uns primers acords sobre com pensem que hauríem de tractar els blocs d’espai i forma i de mesura en el nostre centre.

Activitats

  • Activitat 1: Mirem com treballem
  • Activitat 2: Cerquem recursos
  • Activitat 3: Mirem contextos
  • Activitat 4: Primers acords