Activitat 2. Cerquem recursos


Activitat individual.Activitat en gran grup.


Conèixer algunes fonts bàsiques per cercar i incorporar recursos per preparar activitats de geometria.


 Descripció Són moltes les publicacions i webs que contenen idees que podem incorporar a les nostres classes. N'hi ha, però, algunes que ens poden servir de referència per anar investigant activitats que contemplin els aspectes que hem treballat fina ara.

Us proposem que exploreu alguns llocs web que poden ser especialment significatius. Estan comentats al material de formació Cerquem recursos (llista de webs) que acompanya l’activitat.

Repartiu-vos els llocs entre l’equip de forma que cada membre n'explori, com a molt, dos. A continuació, de cadascun dels llocs adjudicats, trieu una activitat, que us sembli interessant i factible de portar-la a la pràctica en algun moment. Podeu prendre notes, si ho voleu, al full de treball Cerquem recursos. Encara que moltes pàgines mostren applets, alguns dels quals es poden adaptar a l’aula sense necessitat d’ús d’ordinador.

Després, feu una posada en comú descrivint les característiques del web explorat i de les activitats triades, afegint algun comentari sobre els motius pels quals les heu agafat.

Documents d'entrada

Document d'entrada