Fase 2: Fase de planificació
Durada orientativa: 5 hores

En aquesta fase farem una planificació de l’itinerari de formació a partir de la realització de quatre activitats.

Amb les primeres enfocarem el tema i valorarem la nostra situació concreta respecte del tractament de la geometria a l’ESO. També mirarem què ens demana el currículum. Ho farem a partir dels materials procedents de diverses fonts:

  • dels resultats de les proves externes: proves diagnòstiques de 2n d’ESO i proves d’avaluació de 4t d’ESO;
  • d’enunciats de problemes geomètrics procedents d’aquests proves;
  • dels blocs d’espai i forma i de mesura del currículum.

Es dedica una activitat a cadascun d’aquests aspectes i una activitat final a concretar els objectius de l’itinerari en funció de les característiques del centre.

Es poden adaptar també, si es considera convenient, els pesos dels diferents blocs que es proposen.