Activitat 1. Mirem les proves externes


Activitat en gran grup.Conèixer i valorar els resultats de les proves externes de l’alumnat del centre pel que fa a la geometria.


 Descripció
Als centres de d’educació secundària es fan dues proves externes a l’ESO:

  • Avaluació diagnòstica, a 2n d’ESO
  • Avaluació de l’educació secundària obligatòria, a 4t d’ESO

Es pot consultar el material de formació Què són les proves externes.

Els centres disposen d’un resums globals. Sovint també es guarden els fulls de les proves emplenats per l’alumnat.

A més d'observar els resultats globals del centres podem revisar aquests fulls de l’alumnat, aturant-nos en les respostes als problemes geomètrics. Hauríem d’analitzar els resultats que obté el nostre centre en aquestes proves i d’altres indicadors que es consideri convenient tenir en compte. Convindria que ens plantegessim preguntes com:

  • Quins són els nostres punts forts?
  • Quins aspectes hem de millorar?
  • Què podem fer per millorar-los?Documents d'entrada

Document d'entrada


  • Resultat de les proves externes de l’alumnat del centre
  • Alguns quaderns o fulls contestats per l’alumnat
  • Material de formació: Què són les proves externes