Fase 1: Fase inicial
Durada orientativa de la fase: 2 hores
Informació general

Objectius

 • Reflexionar sobre el contingut del currículum pel que fa als blocs d’espai i forma i de mesura i valorar les implicacions que té l’enfocament competencial en el treball que es fa a l’aula entorn de la geometria.
 • Donar suport a canvis metodològics que contribueixin a millorar l’ensenyament de la geometria a secundària.
 • Facilitar acords dels equips de professorat per avançar de manera coherent, com a centre, en aquest camp.Organització

Podeu consultar els esquemes que trobareu al document Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats, on es descriu l’organització general i la tipologia de materials.

En primer lloc es presenten les quatre fases en què es divideix l’itinerari:

 1. Fase inicial
 2. Fase de planificació
 3. Fase de construcció i experimentació
 4. Fase finalPer a cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i la relació amb el marc curricular i els documents de centre. Així mateix s’indiquen els tipus de materials de què es disposa:

 • Documents per a la carpeta de formació
 • Material de formació
 • Fulls de treballTambé s’indica que s’anirà construint una carpeta de formació que deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase de construcció i experimentació que es divideix en tres blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació a l’aula. Cada experimentació té tres fases que es concreten en tres activitats successives:

 • Planificació
 • Intervenció a l’aula
 • Valoració

Autodiagnosi

Abans de començar, escriu en el full de treball Autodiagnosi la teva resposta a les preguntes següents:

 • Quin és el grau de satisfacció sobre l’aprenentatge de la geometria a les teves classes?
 • Creus que ha variat l’enfocament de la geometria en els darrers anys?
 • Penses que s’han de fer canvis metodològics? Quins?
 • Per què creus que costa tant fer canvis en aquest tema?
 • Al teu centre us heu plantejat com unificar el tractament de la geometria a tots els cursos?

Aquest és un document privat, guarda’l personalment. En acabat el treball que proposa l’itinerari tindràs l’oportunitat de reprendre’l i fer una valoració personal del progrés realitzat.