Cap a on hem d'anar?


Situem-nos!

Una vegada acabada la fase de planificació, quan ja hem fet una mirada general sobre el càlcul (què pensem, què diu el currículum, com són les proves externes…), hem vist les característiques i els objectius de l’itinerari, i l’equip els ha adaptat tenint en compte la situació i expectatives pròpies, iniciem un altre bloc de treball.

Què ens proposem en aquest bloc?

En primer lloc volem contrastar el que s’ensenya sobre càlcul en l’àmbit escolar amb el que es fa servir en situacions de vida diària fora de l’escola.

Com ho farem?

Partirem de l’experiència personal de cadascú, com a mestre/a i ciutadà, per establir uns punts de referència de cap on hauríem de fer evolucionar l’ensenyament-aprenentatge del càlcul i farem un primer esbós de com replantejar-nos el que pot ser prioritari.

Activitats

  • Activitat 1: Quan i com fem servir el càlcul a la vida diària?
  • Activitat 2: Replantegem prioritats