Activitat 1. Quan i com fem servir el càlcul a la vida diària?


Activitat individual.Activitat en petit o gran grup.


Adonar-se que les necessitats diàries del càlcul no coincideixen ben bé amb el que s’està ensenyant a l’escola.


 Descripció Tots nosaltres, alhora que mestres, som “practicants” de càlcul en situacions quotidianes. Tenim, per tant, una vivència del que és útil en el dia a dia i som, per tant, uns testimonis privilegiats de la distància entre el que es fa a l’escola i fora d’ella. Us proposem, ara, que, oblidant per una estona la condició de mestres, pensem quines situacions, en la vida diària, ens demanen realitzar càlculs i com els fem.

De forma individual anoteu-ho al full de treball de manera espontània. Comenteu-ho a continuació en grup tot ponderant si els aspectes que hagin sortit els treballeu prou, poc o gens a l’escola. Mireu també si hi ha aspectes que treballem a l’escola i que no han tingut reflex a la vida diària.

Document d'entrada