Fase 2: Fase de planificació
Durada orientativa: 5 hores
Com estem sobre aquest tema

Convé que, per iniciar la feina, es parteixi del que s’ha fet fins aquest moment entorn al tema. Serà bo tenir presents els aspectes següents:

  • Quina és la inquietud que com a professorat tenim sobre el tema? Quina percepció tenim com a grup sobre què s’ha aconseguit o el que s’ha d’aconseguir? Què cal millorar?

  • Què diuen els documents de centre sobre el tractament del càlcul?

  • Què demana el currículum?

  • Què ens diuen els resultats d’avaluació interna, els de proves externes estandarditzades, etc.? Quin grau de satisfacció tenim sobre aquests resultats?

Per situar-nos realitzarem quatre activitats per fer una mirada global al càlcul. En finalitzar-les, hauríem d’haver començat a parlar del que pensa el grup sobre el càlcul i conèixer quin és l’enfocament que fa el currículum d’aquest tema.

Fem una mirada global al càlculQuè ens proposem en aquest bloc?

En finalitzar el treball d’aquest bloc, hauríem d’haver començat a parlar del que pensa el grup sobre el càlcul i conèixer quin és l’enfocament que fa el currículum d’aquest tema.

Com ho farem?

El primer pas consistirà a compartir les idees prèvies sobre càlcul i ho farem partint d’unes frases de l’estil de les que sentim sovint a les escoles, de vegades fetes per mestres, altres en converses entre pares.

A continuació veurem què ens demana el currículum que treballem i ho farem classificant els continguts de càlcul a partir d’uns determinats criteris.

També farem una mirada a les proves d’avaluació externa per tal d’observar i d'interpretar què se’ns demana sobre càlcul.

Finalment presentarem un esquema que mostra i relaciona els diferents tipus de càlcul i ens plantejarem si coincideix amb el que creiem nosaltres que se’ns demana i hi farem, si cal, modificacions.