Fase 1: Fase inicial
Durada orientativa de la fase: 2 hores
Informació general

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest itinerari s'orienten a:

 • Ampliar el coneixement sobre la didàctica del càlcul.

 • Fomentar l'experimentació a l'aula per avançar cap al desenvolupament de competència en càlcul.

 • Construir acords de centre sobre com enfocar el càlcul des de l'educació infantil fins al final de l'educació primària.

Podeu consultar els esquemes que trobareu al document Descripció de l’estructura de l’itinerari i de les seves fases, blocs i activitats on es descriu l’organització general de la formació.Organització

En primer lloc es presenten les quatre fases en què es divideix l’itinerari:

 1. Fase inicial
 2. Fase de planificació
 3. Fase de construcció i experimentació
 4. Fase final

Per a cada fase s’indiquen les tasques que es proposen i la relació amb el marc curricular i els documents de centre. Així mateix s’indiquen els tipus de materials de què es disposa:

 • Documents per a la carpeta de formació
 • Material de formació
 • Fulls de treball

També s’indica que s’anirà construint una carpeta de formació que deixarà constància de la feina feta i del progrés realitzat.

El nucli de l’itinerari és la fase de construcció i experimentació que es divideix en tres blocs. Per a cada bloc es detallen les activitats que es proposen. Entre aquestes cal assenyalar especialment les que impliquen experimentació a l’aula. Cada experimentació té tres fases que es concreten en tres activitats successives:

 • Planificació
 • Intervenció a l’aula
 • Valoració

Autodiagnosi

Abans de començar, escriu en un paper la teva resposta a les preguntes següents:

 • Quin és el grau de satisfacció sobre l’aprenentatge del càlcul a la teva classe?
 • Creus que ha de canviar aquest aprenentatge per adaptar-se a les necessitats de la societat actual?
 • Per què creus que costa tant fer canvis en aquest tema?
 • A la teva escola us heu plantejat com unificar el tractament del càlcul a tots els cursos.

Aquest és un document privat, guarda’l personalment. En acabar el treball que proposa l’itinerari tindràs l’oportunitat de reprendre’l i fer una valoració personal del progrés realitzat.