Activitat 5. Com ha anat?


Activitat en parella i gran grupValorem l’activitat realitzada a classe.


 Descripció Primer recollirem les valoracions fetes de forma individual (Document per a la Carpeta de Formació Valoració individual de l'activitat).

Compartim, a continuació, les reflexions fetes individualment o en parella després de l’activitat a l’aula.

Es tracta ja de la segona experiència que analitzeu i això us permetrà fer unes valoracions més objectives.

Caldria, a més de compartir reflexions i fer valoracions, concretar els aspectes que penseu que es poden consolidar. Ens referim a aquells aspectes que, com a decisió de grup, proposeu que s’incorporin al treball de l’aula de forma permanent.

Document d'entradaDocument d'entrada
Document per a la Carpeta de Formació: Valoracions i acords de grup
Documents per a la carpeta de formacióDocument per la carpeta de formació

  • Document per a la Carpeta de Formació "Planificació de l'activitat emplenat"
  • Document per a la Carpeta de Formació "Valoració individual de l'activitat" emplenat