Activitat 2. Analitzem els processos en una activitat


Activitat en petit grupAquesta és una activitat d'anàlisi en la qual identificarem els processos dins de la descripció d'activitats docents concretes. Descripció


El CREAMAT té a la seva web unes exemplificacions d'activitats amb anàlisis dels processos i competències. Tres són d'educació primària, una d'infantil i una altra d'ESO. La primera part de l'activitat consistirà a llegir, en petit grup, la descripció d'un parell d'activitats tot intentant de localitzar on es veu com es treballen els processos i fer el vostre anàlisi competencial. Després ho podeu comparar amb l'anàlisi que s'inclou al mateix document de cada activitat. Podeu agafar l'activitat d'ESO i la de Primària que es titula Descobrim la mediatriu i el circumcentre.

A la segona part de l'activitat us convidem a identificar els processos que estan presents en algunes propostes de l'ARC. Aneu la pantalla de cerca de l'ARC (http://apliense.xtec.cat/arc/cercador) i seleccioneu el cicle i bloc de contingut que desitgeu. Escolliu una proposta i feu-ne també una anàlisi.

En cada cas és convenient anotar on es detecta el treball amb els diferents processos (si és que n'hi ha). Si es té en paper, es pot anotar al costat tot buscant una codificació (ex. RP resolució de problemes, etc.). Cada grup elaborarà conjuntament un document d'anàlisi.

Després d'analitzar aquestes activitats discutiu en grup si esteu d'acord amb les afirmacions següents:

  • Hi heu vist els processos reflectits?

  • Penseu que els indicadors poden ser útils tant per analitzar activitats com per dissenyar-ne?

  • Penseu que les activitats que posen en joc més processos, tenen més potència per desenvolupar competències?


Documents d'entrada


Document d'entrada