Activitat 5. Com ha anat?


Activitat en petit i gran grup.Valorem l’activitat realitzada a classe.

 Descripció
Primer recollirem les valoracions fetes de forma individual (Document per a la carpeta de formació 7 o similar)

Compartirem, a continuació, les reflexions fetes individualment o en parella després de l’activitat a l’aula.

Es tracta ja de la segona experiència que analitzeu i això us permetrà fer unes valoracions més objectives.

Caldria, a més de compartir reflexions i fer valoracions, concretar els aspectes que penseu que es poden consolidar. Ens referim a aquells aspectes que, com a decisió de grup, proposeu que s’incorporin al treball de l’aula de forma permanent.Document d'entradaDocument d'entrada Document per a la carpeta de formació Valoracions i acords de grupDocument per la carpeta de formacióDocument per la carpeta de formació

  • Document per a la carpeta de formació: Planificació de l'activitat (emplenat)
  • Document per a la carpeta de formació: Valoracions i acords de grup (emplenat)