Activitat 2. Analitzem les competències en una activitat

Agrupament
Activitat individual.


Descripció
Aquesta és una activitat d’anàlisi en la qual identificarem les competències dins de la descripció d’activitats docents concretes.

Descripció
A l’ARC hi podeu trobar algunes activitats seleccionades per a exemplificar com es poden treballar les competències. Cadascuna d’elles va acompanyada d’un document per al professorat que es diu “Comentari sobre les competències bàsiques de l’àmbit matemàtic” on s’analitza com aquella activitat pot ajudar a desenvolupar-les. Organitzeu-vos en petits grups i seleccioneu-ne una. Feu la lectura i comenteu les competències que s’hi treballen i com.(http://apliense.xtec.cat/arc/cercador/d-%5BPM%5D)

A la segona part de l’activitat us convidem a identificar les competències presents en altres propostes de l’ARC. Aneu la pantalla de cerca de l'ARC (http://apliense.xtec.cat/arc/cercador/t-72) i seleccioneu el cicle i bloc de contingut que desitgeu. Escolliu una proposta i feu-ne també una anàlisi.

En cada cas és convenient anotar on es detecta el treball amb les diferentes competències (si és que n’hi ha). Si es té en paper, es pot anotar al costat, utilitzant una codificació (ex. RP resolució de problemes, etc.). Cada grup elaborarà conjuntament un document d’anàlisi.

Després d’analitzar aquestes activitats contesteu en grup les preguntes següents:

  • Hi heu vist reflectides les competències?


Documents d'entrada


Document d'entrada