Com podem ajudar a desenvolupar la competència matemàtica?


Situem-nos!

Hem arribat a una idea compartida de competència matemàtica. Potser no amb una definició molt acadèmica, però és la que ens servirà per fer el pas següent.

Què ens proposem en aquest bloc?

Ajudar a trobar maneres d’enriquir una activitat d’aula per tal que augmentin les possibilitats de desenvolupar competència matemàtica.

Com ho farem?

Compararem el Document de la carpeta de formació 2 Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica elaborat en les activitats 3 i 5 del bloc 1 amb els indicadors de riquesa competencial del CREAMAT. Seleccionarem un indicador i dissenyarem una activitat que ens permeti experimentar-lo. En acabar en farem una valoració.

Activitats

  • Activitat 1: Comparem indicadors
  • Activitat 2: Experimentem a l'aula
  • Activitat 3: Com ha anat?