Activitat 2. Experimentem a l’aula


Activitat en parella.Emprarem els indicadors de riquesa competencial per millorar una activitat.


 Descripció


Us proposem que feu les accions següents:

  • Formeu parelles. Si és possible, del mateix nivell.


  • Cada membre de la parella escolliu una de les activitats que tingueu previst fer en els propers dies a classe. Si sou d’un mateix nivell podeu plantejar-vos de treballar sobre la mateixa.


  • Descriviu-la esquemàticament en un paper i expliqueu-la a l’altre membre de la vostra parella.


  • Preneu la llista d’indicadors de riquesa competencial que heu elaborat durant aquest itinerari de formació i, conjuntament amb la parella, valoreu el nivell de compliment d’aquests indicadors que tenen les activitats seleccionades. Analitzeu indicador a indicador i anoteu els vostres comentaris.


  • Per a cadascuna de les dues activitats, seleccioneu un o dos indicadors competencials que tinguin marge de millora. És important que en seleccioneu un que no hagueu tingut massa en compte, fins ara, en les vostres programacions i que vegeu clar.


  • Redissenyeu l’activitat per tal que s’atenguin millor els indicadors seleccionats i concreteu quins aspectes voleu observar en dur-la a la pràctica. És convenient que siguin dos o tres com a molt.


  • Els propers dies convindrà que aquestes activitats s’experimentin a classe. Si hi ha un acord entre els membres de la parella seria bo que cadascun pogués assistir a la classe de l’altre per fer observació. Si això no fos possible, es farà una autovaloració en acabar. També és possible enregistrar la classe en vídeo per tal de facilitar-ne l’anàlisi posterior.


Documents d'entrada


Document d'entradaDocument per a la carpeta de formació: Taula amb espai per a la

  • descripció i anàlisi d’una activitat
  • planificació de l’activitat i concreció dels aspectes que es volen experimentar

Full de treball Pauta per a la observació de l’experimentacióDocument per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació amb la planificació de l’activitat procedent d’enriquir-ne una de proposada pel mestre/a participant. (Es pot fer servir el Document per a la carpeta de formació 3 emplenat o el que s’hagi fet servir i tingui en compte tot el procés.)