Activitat 1. Comparem indicadors


Activitat en parella i gran grup.Volem comparar Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica generats en el bloc 1 amb els indicadors proposats pel CREAMAT.


 Descripció Proposem reprendre la llista Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica, resultat de les activitats del bloc 1, on hi ha el resum del que cadascú va exposar a partir d'una activitat d'aula que considerava que l'havia ajudat a desenvolupar competència matemàtica i va explicitar i anotar què li ho feia pensar.

Organitzeu-vos en parelles i mireu-vos el document Preguntes que poden servir d’indicadors de riquesa competencial d'una activitat i compareu-lo amb la vostra llista.

  • Reconeixeu els indicadors que vosaltres havíeu seleccionat en les preguntes d'aquest document?


  • N'hi ha algun que considereu important i que no hi queda reflectit?


  • Si us sembla que el document del CREAMAT no recull prou bé el que penseu, feu-vos el vostre propi document incorporant indicadors, classificant-los d'una altra manera, modificant-ne la redacció perquè sigui més clara…, fins que us el pugueu sentir vostre.


Comenteu els canvis que proposeu al grup i feu-ne un que tots considereu vàlid.

Document d'entrada


Documents d'entrada


  • Document: Preguntes que poden servir d'indicadors del nivell de riquesa competencial d’una activitat http://goo.gl/nNeXP6 del CREAMAT


Document per a la carpeta de formació


Document per a la carpeta de formació


Una llista d'indicadors que resulti còmode per al grup i que serà emprada en les activitats posteriors, que pot ser feta tornant a modificar el document Els nostres indicadors de riquesa d’una activitat pel que fa a la competència matemàtica (Document de la carpeta de formació 2) o fent-ne un de nou.