Què entenem per competència matemàtica?


Situem-nos!

Una vegada acabada la fase de planificació, quan ja coneixem les característiques i els objectius de l’itinerari, i l’equip s’ha fixat els propis objectius tenint en compte la situació i les expectatives pròpies, iniciem el primer bloc de treball.

Què ens proposem en aquest bloc?

En finalitzar el treball d’aquest bloc, tothom hauria de tenir una mica més clar què s’entén per competència matemàtica. Si la nostra tasca és ajudar a desenvolupar-la hem de saber tan clarament com sigui possible a què ens referim.

Com ho farem?

El primer pas consistirà a compartir la idea que els membres del grup s’han fet del tema. Mirar de fer-se conscient de quina és la pròpia idea sobre què és la competència matemàtica i contrastar-la amb la resta de l’equip pot portar a enriquir-la, matisar-la i, fins i tot, modificar-la.

El pas següent serà contrastar els punt de vista del grup amb aportacions d’opinions expertes a partir dels documents seleccionats.

Finalment es posarà en comú tot mirant de trobar una definició de competència matemàtica més compartida.

Activitats

  • Activitat 1: Què pensem sobre el tema?
  • Activitat 2: Mirem una activitat pròpia
  • Activitat 3: Parlem sobre les nostres activitats
  • Activitat 4: La veu experta
  • Activitat 5: Fem els nostres indicadors competencials