Activitat 4. La veu experta


Activitat individual.Volem conèixer opinions expertes per tal d’ampliar la visió de competència i de validar la consensuada pel grup.

 Descripció
Lectura de textos breus escollits per la seva rellevància i concreció.

En el document que s'aporta es presenten quatre definicions de competència matemàtica seleccionades tant per la rellevància que els dóna la seva procedència (algunes d'elles d'organismes oficials) com per la diversitat d'aspectes que s'hi tenen en compte. Us convidem a fer-ne una lectura atenta per tal d'anar construint una idea de competència matemàtica el més completa possible.


Document d'entrada