Activitat 3. Parlem sobre les nostres activitats


Activitat en petit grup o bé en gran grup.


Es pretén compartir i buscar coincidències en el grup sobre què entenem per competència matemàtica i com podem ajudar a desenvolupar-la.

 Descripció
Farem les accions següents:

  • Recollir les respostes de tots els membres del grup a l'activitat 2. Cada membre del grup explica breument l'activitat seleccionada, fent especial atenció a la darrera pregunta: “Per què penseu que aquesta activitat promou la competència matemàtica?”. La resta de persones anoten allò que els ha agradat especialment.

  • Compartir les anotacions fetes.

  • Trobar punts de coincidència i elaborar conjuntament una llista d'aspectes a observar d'una activitat per valorar la seva riquesa competencial. Aquesta llista l'anomenarem Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica

Document d'entradaDocument d'entrada Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàticaDocument per la carpeta de formacióDocument per la carpeta de formació Document per a la carpeta de formació Els nostres indicadors de riquesa d'una activitat pel que fa a la competència matemàtica (emplenat)