Activitat 2. Mirem una activitat pròpia


Activitat individual.


Sense posar encara en comú la tasca anterior, fem una nova proposta amb la intenció de facilitar que es concreti, a partir de la selecció d’una activitat pròpia, la visió que cadascú té de com es pot ajudar a desenvolupar competència matemàtica.

 Descripció Descriviu breument una activitat que hagueu posat en pràctica a la vostra aula i que penseu que ajuda a desenvolupar competència matemàtica.

Una vegada feta la descripció mireu de concretar, amb un màxim de dues línies per pregunta, aquests punts:

  • Per què heu elegit aquesta activitat?

  • Què en destacaríeu?

  • Per què ha funcionat bé?

  • Quins objectius teníeu al proposar-la?

  • Per què penseu que aquesta activitat promou la competència matemàtica?

Document d'entrada