Activitat 1. Què pensem sobre el tema?


Activitat individual.La finalitat és ajudar a cadascú a concretar què pensa sobre el tema.

 Descripció
Proposem que cadascú es faci aquestes dues preguntes i prengui nota de les pròpies respostes:

  • Què és per a tu ser competent en matemàtiques?
  • Què penses que ajuda a desenvolupar la competència matemàtica?


Document d'entrada