Fase 4: Compleció del PLEC i avaluació de la FIC
Durada orientativa de la fase: 5 hores
Temàtica: Compleció del PLEC i avaluació de la FIC.

En aquesta fase s'identificaran les possibles necessitats de formació per millorar algun eix del PLEC, es planificarà la continuïtat autònoma de l'elaboració i difusió del PLEC i s'avaluarà l'activitat formativa de la FIC.

Objectius

 • Establir els mitjans que s'utilitzaran per fer l'avaluació periòdica del PLEC i la seva difusió entre la comunitat educativa i redactar els apartats corresponents.
 • Planificar la continuïtat de l'elaboració autònoma del PLEC amb la redacció del eixos que hagin quedat pendents.
 • Valorar les necessitats de formació del profesorat detectades en el resultat de la diagnosi de cada eix.
 • Valorar l'activitat formativa de la FIC.Activitats

 • Activitat 1: Avaluació i difusió del PLEC
 • Activitat 2: Planificació de la continuïtat en la redacció del PLEC
 • Activitat 3: Valoració de l'activitat formativa de la FICMaterials

En la Fase 4 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades:

 • Infografia: Mitjans de difusió del PLEC
 • Infografia: Avaluació del PLEC
 • Document 17: Planificació de la continuïtat del PLEC
 • Document 18: Informe de centre "Avaluació de la FIC"