Fase 3: Elaboració
Durada orientativa de la fase: 15 hores

Temàtica: Inici de l'elaboració del PLEC

En aquesta fase es prendran decisions sobre el format del PLEC, s’identificaran els eixos forts i febles i es decidirà per quin eix s’inicia l’elaboració del document.


Objectius

 • Explorar models de PLEC i elaborar el disseny personalitzat del centre.
 • Sistematitzar la descripció d’activitats.
 • Iniciar la redacció d’un eix que s’hagi considerat fort.


Activitats

 • Activitat 1: Disseny del document
 • Activitat 2: Sistematització de la recollida d'activitats
 • Activitat 3: Identificació d’eixos forts i febles i inici de la redacció del PLEC


Materials

En la Fase 3 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades:

 • Infografia: El document
 • Document 2: Proposta de guió del PLEC
 • Models de PLEC de centres
 • Document 16: Fitxa de descripció d’activitats
 • Exemples de fitxes d'activitats de centres