Fase 1: Fase inicial
Durada orientativa de la fase: 5 hores

Temàtica: Pla de lectura de centre i treball col·legiat

En aquesta fase es tracta d'iniciar la sensibilització del professorat envers la necessitat d’un PLEC, conèixer-ne l’estructura i planificar la temporització i organització de la FIC.


Objectius

 • Reflexionar sobre la necessitat d’un Pla de lectura de centre (PLEC) com a instrument de coherència pedagògica.
 • Descobrir els àmbits del PLEC: recursos interns i externs, saber llegir (SLL), llegir per aprendre (LLA) i gust per llegir (GLL).
 • Analitzar les fases de desenvolupament d’un PLEC.
 • Enfortir la cultura de centre i els mecanismes de treball col·legiat mitjançant els canals de coordinació diversos.


Activitats

 • Activitat 1: Aproximació al Pla de lectura de centre
 • Activitat 2: Com ens podem organitzar?


Materials

En la fase 1 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades:

 • Vídeo: El Pla de lectura de centre
 • Vídeo: Seqüència d'elaboració del PLEC
 • Document 1: Abans de començar
 • Document 2: Proposta de guió del PLEC
 • Document 3: Informe de la sessió
 • Document 4: Proposta de seqüència temporal d’elaboració del PLEC
 • Document 5: Reflexió sobre les fases i la seqüència d’elaboració del PLEC
 • Document 6: Planificació de la FIC
 • Es recomana iniciar la lectura del document La lectura en un centre educatiu, especialment la part II dedicada al Pla de lectura de centre.