Informació de l'itinerari

Aquest itinerari s’adreça als professors de llengües -catalana, castellana, estrangeres- que vulguin compartir la seva experiència sobre activitats d’escriptura que ja porten a terme amb els alumnes i, a més, reflexionar i innovar. El diàleg amb els companys de centre ha de portar a cada ensenyant a fixar-se en la feina de la resta i a procurar la coordinació entre tots. És a dir, a considerar els aspectes que no ha tingut en compte fins al moment, per tal de progressar i per establir entre tots els participants en la formació una base d’actuació dins del centre. A partir d’opinions d’estudiosos i de pedagogs, els quals han reflexionat sobre el tema, i de propostes literàries, els professors poden experimentar i sistematitzar tècniques didàctiques útils per motivar els estudiants a escriure a partir de fragments literaris. Durant el procés de realització de l’itinerari, les persones del centre que hi participin hauran de portar a terme activitats de cara a produir documents escrits sobre l’experiència, que per als cursos futurs siguin una base on sostenir els aprenentatges d’escriptura.

Aquest itinerari proposa eines per revisar el que ja es fa al centre, així com els resultats que ha donat, i per informar-se de continguts i estratègies que han funcionat i que permenten reflexionar de nou sobre el tema per introduir canvis de cara a millorar. A part de la veu dels experts, amb diàleg entre els professors que comparteixen l’itinerari, l’experimentació d’una activitat procurarà una reflexió activa sobre la proposta. Els acords presos al centre contribuiran a consolidar la pràctica de l’expressió escrita, per part dels estudiants, a partir de textos literaris.

Presentació

Objectius

Els objectius que es pretenen en aquest itinerari són:

 • Facilitar la trobada d’experiències entre ensenyants del mateix centre.
 • Compartir tot allò que es fa al centre i que ja funciona, en relació a l’escriptura.
 • Reflexionar sobre les possibilitats dels textos literaris per a la millora de l’escriptura i de la creativitat.
 • Focalitzar en els aspectes de l’aprenentatge de llengua a partir dels textos de cara a produir-ne.
 • Coordinar els esforços de diferents professors per fer més efectiva la pedagogia de l’itinerari.
 • Dissenyar una pràctica i experimentar-la a l’aula.
 • Definir els punts bàsics del centre respecte a l’aprenentatge a través de textos literaris i de la subsegüent escriptura.

Continguts

Els continguts s’inclouen en quatre fases, cada una de les quals presenta diverses activitats per reflexionar sobre què es fa al centre, segons les circumstàncies de cada un, des d’una part teòrica i que s’ha de concretar sempre a una de pràctica per fer progressar la situació del punt de partida. El diàleg, la reflexió, les conclusions, han de projectar uns canvis que, experimentats a l’aula, suposaran una millora.

En la Fase 1 es reflexionarà sobre què es fa en les diverses llengües en relació a fer escriure els alumnes a partir de mostres dels diferents gèneres literaris.

En la Fase 2 es pensarà en la planificació del que volem fer dins del centre respecte al tema tenint en compte l’experiència dels escriptors i pedagogs i el punt de partida del centre.

En la Fase 3 es dissenyarà una pràctica d’escriptura adequada, seleccionant un text literari, propiciant-ne l’interès dels estudiants, perquè en captin elements de contingut i formals que puguin aprofitar més tard. La pràctica s’experimentaran a l’aula i se’n farà una valoració.

La Fase 4 es dedicarà a l’avaluació de totes les activitats portades a terme i se situarà l’informe d’aspectes a consolidar a la carpeta de formació. Es farà una avaluació col.lectiva de l’experimentació i es decidiran els aspectes a consolidar. També es valorarà l’activitat formativa.

Carpeta de formació

Aquesta carpeta recull de manera organitzada els documents elaborats durant el procés de formació. En aquest itinerari es proposa incloure a la carpeta els documents següents:

 • Punt de partida
 • Diàleg sobre la reflexió d’opinions sobre la matèria.
 • Disseny de l’experimentació
 • Resultats i valoració de l’experimentació.
 • Informe d’avaluació i aspectes a consolidar.Fases Continguts Carpeta de formació
Fase 1: Reflexió sobre el tema Lectura de frases sobre l’escriptura creativa a l’aula Redacció del punt de partida del centre sobre el tema
Fase 2: Planificació sobre la formació Reflexió sobre experiències creatives a l’aula per part de pedagogs i professors Planificar el procés formatiu al centre
Fase 3: Disseny d’una pràctica d’experiència Selecció del text, lectura i context Imitació del text proposat
Fase 4: Avaluació i consolidació Valoració de l’experiment i punt de partida del centre Escriure els punts de partida de l’itinerari i propostes per al centre