Fase 3: Fase de construcció i experimentació.
Durada orientativa de la fase: 19 hores

Objectius

  • Dissenyar una pràctica d’escriptura seguint un mètode que l’orienti en quatre punts successius.
  • A partir d’una lectura, que permet nivells diferents d’aprofundiment, fer escriure els estudiants seguint el model.
  • Iniciar o aprofundir el tema de la creació literària i les seves eines.
  • Reunir els textos creats pels alumnes en un volum de centre.Blocs