Fase 3. Bloc 2. Experimentació d'una pràctica d'escriptura a partir d'un text literari
Durada orientativa del bloc: 9 hores

Objectius

  • A partir d'una lectura, que permet nivells diferents d'aprofundiment, fer escriure els estudiants seguint el model.
  • Iniciar o aprofundir el tema de la creació literària i les seves eines.
  • Reunir els textos creats pels alumnes en un volum de centre.Activitats