Fase 2: Fase de planificació. (Nom de la fase)
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Projectar les activitats que volem fer al centre per nivells i per llengües
  • Revisar el text de punt de partida per millorar-lo amb la finalitat d’aplicar-lo i fer-ne el seguiment.

Activitats

  • Activitat 1: Els escriptors reflexionen sobre el procés.
  • Activitat 2: Els pedagogs i professors exposen l’experiència de la creació a l’aula.
  • Activitat 3: Planificació.