Fase 1: Fase inicial. Què vol dir aprendre a escriure a partir d’un text literari?
Durada orientativa de la fase: 4 hores

Objectius

  • Valorar si les emocions i les experiències que els textos literaris desperten poden influir positivament en l’expressió escrita.
  • Observar el curriculum i el document de desplegament de les competències de l’àmbit lingüístic i detectar què fem ja al centre en aquest sentit.
  • Compartir experiències que es realitzen sobre el tema en diferents nivells educatius i diferents llengües.Organització

Les activitats proposades en aquesta fase ajuden a:

  • Recollir les idees del professorat del centre sobre l’ensenyament i l’aprenentatge de l’escriptura a partir d’un text literari.
  • Identificar i classificar les pràctiques d’escriptura que es fan al centre.
  • Elaborar el document per a la carpeta de formació que serà el punt de partida d’aquest itinerari.Activitats

  • Activitat 1: És útil experimentar a l’aula amb l’escriptura creativa?
  • Activitat 2: Frases per a la reflexió sobre el tema
  • Activitat 3: Punt de partida