Elaboració del document "Punt de partida"

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Recollir les pràctiques d’escriptura (graella) i, havent consultat certes opinions d’experts, aconseguir la definició pròpia del centre com a element bàsic de punt de partida.
  • Enviar el redactat a la carpeta de formació per consultar-lo i anar-hi afegint elements a mesura que es va avançant en el projecte.


 Descripció
La proposta d’aquesta tercera activitat consisteix a assabentar-se de les pràctiques del centre, en els diferents nivells i llengües, amb la finalitat d’escriure a partir de textos literaris i a sumar-hi aquelles aportacions dels experts que hàgim trobat interessants.
Orientacions de treball


Agrupament en petit grup 1. Activitat en grups de dos o tres ensenyants

Consultar la graella en què es recullen les experiències dels diferents cursos i de les diferents llengües, decidir quines són reeixides, quines es repeteixen i poden potenciar-se o resumir-se.

Aclarir, amb les aportacions de qui ha reflexionat sobre el tema, quina és la situació de l’escriptura a partir de textos literaris al centre i cap a on es dirigiran els esforços per millorar el punt de partida.

Document per a la carpeta de formació