Activitat 2. Frases per a la reflexió sobre el tema

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectius:

  • Valorar què diuen alguns professors, estudiosos de la literatura o escriptors sobre el tema.
  • Introduir algunes de les idees al diàleg entre els components del grup
  • Projectar l’aplicació d’activitats o tècniques amb els alumnes


 Descripció
L’activitat proposa que, a partir d’opinions de persones que han reflexionat sobre el tema, el grup adopti elements nous al debat i obri la perspectiva de cara a actuar.
Orientacions de treball


Individual 1. Activitat individual

Assenyaleu, entre les frases proposades, aquelles en què hi estigueu d’acord. Separeu les que considereu importants de cara a l’objectiu d’escriure a partir d’un text literari.

De Narcís Comadira:

a) “El jardí de la llengua és l’escriptura; la lectura hi condueix. La llengua oral és selvàtica.”


Del Manifest per una presència digna de la Literatura a l’Ensenyament:

b) “La lectura dels textos literaris més representatius és l’eina més eficaç per al domini de la llengua, el punt de partida imprescindible per aprendre a escriure i a llegir de manera correcta i per comprendre el món”

c) “La literatura és un camp de treball d’immenses possibilitats per als alumnes”


Fragment extret de l’article de Glòria Bordons a La formació literària en l’aprenentatge de la llengua:

d) “Els textos literaris faciliten l’aprenentatge de la llengua perquè:
  • Desvetllen, mitjançant la motivació i el joc, actituds positives respecte a l’estudi de la llengua.
  • Proporcionen una percepció més àmplia de la llengua que sobrepassa la seva utilitat comunicativa.
  • Permeten la captació intuïtiva dels aspectes més complexos de la sintaxi abans d’introduir la reflexió teòrica i abstracta sobre el tema.

e) "Tots hi sortiríem guanyant si professorat i llibres de text usessin més textos literaris a les aules, ja que un enfocament basat en les habilitats lingüístiques permet un contacte assidu amb la literatura, la qual cosa ofereix més oportunitats per a l’aprenentatge col.laboratiu i reflexiu.”


Petit grup 2. Activitat en petit grup

Poseu en comú les idees després de seleccionar-les. Redacteu un text del grup que les reuneixi i afegiu la vostra opinió o els vostres matisos al redactat.