Activitat 2. Hem avançat? Redactem acords que ens serveixin

 Objectius
Aquesta activitat té com a objectiu/s:

  • Elaborar documents d’escola que integrin les aportacions dels grups.
  • Presentar el contingut de les aportacions i els documents de centre.


 Descripció
La segona activitat s’ha articulat,també, en quatre exercicis:

  1. Revisió el conjunt de l’acció formativa, i les tasques desenvolupades, des de diversos àmbits i perspectives: continguts tractats, sessions presencials, informes de centre, informes diagnòstics, pràctiques d’aula, procés organitzatiu, ambient de treball, etc.
  2. Valoració del grau d’aprofitament del procés formatiu.
  3. Elaboració de documents d’acords de referència relacionats amb els marcs conceptuals i metodològics treballats
  4. Difusió i aprovació de documents de centre
Orientacions de treball


Es proposa la seqüència de treball següent:

  1. Sessions de treball intern del l’EDC per completar els informes d’escola dels tres temes tractats a l’activitat 1. Es recomana emplenar els dos informes de cada temàtica un cop finalitzats els de l’anterior per, d’aquesta manera, facilitar la interpretació, l’anàlisi i l’aprofundiment dels membres del grup de coordinació (Parlar, llegir i escriure amb els documents de suport). Podrà ser necessari tornar a veure la presentació digital (disponible en un espai compartit).
  2. Sessió plenària de retorn de les aportacions dels grups en relació a les tres temàtiques tractades (veure presentació digital, llegir documents de retorn, parlar).